Dyma Hafan Yoga Cymru

Plasty Gradd II, sy dros ei 200 oed, ym mhentre Tresaith yng ngwaelodion Ceredigion, yw Hafan Yoga Cymru, lleoliad heddychlon ar gyfer ymarfer yoga dan do ac yn yr awyr agored.

 

Mae Glandŵr a’i stâd yn fan llesol, sy’n llawn egni a moethusrwydd cadarnhaol.

 

Daw grwpiau yma o bob cwr o Gymru, Prydain ac Ewrop er mwyn cynnal eu gweithgareddau — ein gwaith ni yw hwyluso’ch gweithgareddau chi mewn amgylchedd hamddenol, braf.

 

Gallwn groesawu grwpiau o tua 11 o bobol ar y tro, gan ddarparu amryw o stafelloedd gwely o wahanol faint a threfniant cysgu, ynghyd â darparu lluniaeth fegan neu lysieuol fel bo’r galw mewn ffreutur olau, a stiwdio ymarfer hwylus ei maint.

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442