About Yoga House Wales

About Yoga House Wales

Mae’n rhwydd meddwl ein bod ni’n bell i ffwrdd o helbulon y byd yn Hafan Yoga Cymru, ond rŷn ni hefyd wedi cymryd camau synhwyrol i leihau’r risg o ddal y coronafeirws — i ni’n hunain, ac i chi fel ein gwesteion yn ystod eich encilion yma.

 

Mae gyda ni gyflenwad da o lanhawr dwylo alcohol i’w rannu gyda’n gwesteion , cyflenwad da o hancesi, menig latex, digonedd o ddŵr twym a sebon, a safon hylendid a glanweithdra uchel.

 

Hwyrach y bydd salwch — neu bryder am salwch — yn taro’r sawl o’ch plith sydd wedi bwriadu dod yma ar gyfer encil, ac rŷn ni’n ymwybodol o’r ffaith y gallai’r coronafeirws gael ei gludo yma gan un o’n gwesteion. Y cyfan allwn ni ofyn yw i’n gwesteion i gymryd y gofal rhesymol arferol ynghylch eu hiechyd hwy eu hunain, ac iechyd eraill, os ydyn nhw (neu aelodau clòs o’r teulu neu gydnabod agos) yn teimlo’n sâl, ac i fod yn ymwybodol o bwy maen nhw wedi bod yn eu cwmni, ac o’u hanes teithio diweddar.

 

Rŷn ni wastad yn awgrymu’n gryf y dylai trefnwyr, a’r sawl sy’n dod ar encil, fod ag yswiriant perthnasol yn ei le ar gyfer achlysuron tebyg i hwn, fel os oes rhaid i ni — neu drefnydd — ganslo encil, neu eich bod chi yn methu dod i’ch hencil, yna gall fod cyfle i chi gael rhywfaint o iawndal.

 

Byddwn yn cadw i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ac asiantaethau eraill y llywodraeth, gan Croeso Cymru a Busnes Cymru, a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon os y byddwn yn gorfod cymryd penderfyniadau a fydd yn effeithio arnoch chi.

 

 

Linda Premanandhi

Linda Premanandhi

Linda Premanandhi is a qualified teacher in the traditional Rishiculture style of yoga. She arrived at yoga practice quite late in life and fully understands how finding a practice like authentic yoga can help develop a balanced, healthy and peaceful life whatever one’s age, size, shape or gender.

 

Linda’s dream for The Yoga House is that other therapeutic practitioners, teachers and students of yoga will find it a perfect place for both nature and nurture. She runs a calendar of classes, retreats and events throughout the year, and makes the house available for other groups and practitioners to hold their own courses, retreats or workshops.

caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption

Yoga House Wales

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH, Wales

01239 811442